Przejdź do menu Przejdź do treści

Skład Rady Uczelni w Kadencji 2021-2024


Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:

  • mgr Ryszard Wojtkowski (przewodniczący) – przedsiębiorca i inwestor z doświadczeniem w służbie publicznej oraz w globalnych korporacjach (m.in. prezes Novartis Consumer Health International oraz dyrektor zarządzający w The Carlyle Group). Obecnie prezes funduszu Resource Partners, członek Rady Fundacji Obywatelskiego Rozwoju oraz członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050. 

  • dr hab. Radosław Miśkiewicz – Prezes Zarządu Luma Holding, założyciel Luma Metallurgical Industry Fund. Lider biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem branżowym oraz ekspert w dziedzinie transferu wiedzy, cyfryzacji procesu przemysłowego w oparciu o Industry 4.0. Członek licznych Rad i Stowarzyszeń Naukowych, a także Rad Nadzorczych działających międzynarodowo spółek. Jest menadżerem z bogatym doświadczeniem w materii zarządzania dużymi przedsiębiorstwami. Inicjator wielu projektów badawczo–rozwojowych integrujących możliwości nauki i biznesu.

  • adw. Arkadiusz Zapiór – Adwokat z 30. letnim doświadczeniem i Wspólnik oraz jeden z założycieli Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Specjalista w zakresie postępowań sądowych i pozasądowych dotyczących w szczególności przestępstw gospodarczych. Wieloletni koordynator obsługi prawnej liderów branży finansowej i logistycznej. W latach 2016-2019 członek Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. W roku 2019 uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności przyznanym przez Prezydenta RP oraz odznaką "Adwokatura Zasłużonym" przyznaną przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Pracownicy Uczelni:

  • prof. dr hab. Janina Harasim – kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego, członek Senackiej Komisji ds. Nauki, Rady Szkoły Doktorskiej, Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse, Rady CINiBA oraz Komitetu Nauk o Finansach PAN. W latach 2012-2016 pełniła funkcję Prorektora ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest członkiem Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Pekao Banku Hipotecznego S.A. Jej zainteresowania naukowe dotyczą innowacji na rynku płatności detalicznych, a w ostatnim okresie digitalizacji w sektorze finansowym, w tym sektora FinTech. W 2016 roku została uhonorowana przez Związek Banków Polskich Medalem Mikołaja Kopernika.
     
  • dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE – kierownik Katedry Inżynierii Wiedzy. Naukowo zajmuje się zagadnieniami zastosowania IT i metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu oraz doskonaleniem procesów biznesowych w organizacji z wykorzystaniem IT. Doświadczenie praktyczne obejmuje m.in. udział w projektach wdrożeniowych oraz kierowanie komórkami zajmującymi się planowaniem i controlingiem zarządczym.

  • dr Marcin Baron – pracownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych, specjalizuje się w tematyce innowacyjności oraz polityki regionalnej. Zajmuje się głównie zastosowaniami narzędzi zarządzania strategicznego. Ma duże doświadczenie wdrożeniowe – jako konsultant, doradca władz publicznych i członek rad nadzorczych spółek technologicznych. Członek rady naukowej International Society for Professional Innovation Management. Były stypendysta Fundacji Batorego w Oksfordzie i uczestnik International Management Teachers Academy w Bled. W uczelni koordynuje prace zespołu odpowiedzialnego za uzyskanie akredytacji AACSB.

Przewodniczący Parlamentu Studenckiego:

  • Bartłomiej Kawulok
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3