Władze Wydziału Ekonomii

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. inż. Celina Olszak

+48 32257-7559

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE

+48 32257-7559

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem

dr hab. Robert Wolny, prof. UE

+48 32257-7559

Prodziekan ds. Edukacji

dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE

+48 32257-7559