Władze Wydziału Informatyki i Komunikacji

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

+48 32257-7295

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE


Prodziekan ds. Studentów

dr hab. Maciej Nowak, prof. UE

+48 32257-7295