Władze Wydziału Informatyki i Komunikacji

Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji

prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

+48 32257-7295