Władze Wydziału Zarządzania

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Krystyna Jędralska


Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Grzegorz Kończak, prof. UE


Prodziekan ds. Rozwoju

prof. dr hab. Wojciech Dyduch


Prodziekan ds. Edukacji i Internacjonalizacji

dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE