Władze Wydziału Zarządzania

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Krystyna Jędralska

Biogram

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Grzegorz Kończak, prof. UE

Biogram

Prodziekan ds. Rozwoju

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Biogram

Prodziekan ds. Edukacji i Internacjonalizacji

dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE

Biogram