Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 33/2021/AS/KE/KE" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Dominiki Zieleźnik. [Więcej]


Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Informatyki w Kolegium Informatyki i Komunikacji "Ogłoszenie nr 50/2020/AD/KI/KIK" nie został rozstrzygnięty. [Więcej]


Na stanowisko wykładowcy w Katedrze Rachunkowości w Kolegium Finansów "Ogłoszenie nr 48/2020/W/KR/KF" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Katarzyny Tkocz - Wolny. [Więcej]


Na stanowisko lektora języka francuskiego w Centrum Języków Obcych "Ogłoszenie nr 27/2020/LEK/CJO" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr inż. Grażyny Tkocz. [Więcej]


Na stanowisko adiunkta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 43/2020/AD/KIE/KE" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Marii Kocot. [Więcej]