Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Na stanowisko asystenta w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego na Wydziale Ekonomii „Ogłoszenie nr 03/2019/AS/KPiZI/WE” pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Ewy Raczyńskiej. [Więcej]


Na stanowisko wykładowcy w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń „Ogłoszenie nr 02/2019/W/KPiU/WFIU” pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Ewy Janik. [Więcej]


Na stanowisko wykładowcy w Katedrze Ekonomii Politycznej na Wydziale Zarządzania „Ogłoszenie nr 01/2019/W/KEP/WZ” pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Moniki Krakowiak - Drzewieckiej. [Więcej]


Na stanowisko wykładowcy (2 etaty) w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń „Ogłoszenie nr 60/2018/W/KR/WFIU” pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Beaty Dratwińskiej - Kani. [Więcej]


Na stanowisko adiunkta (0,5 etatu) w Katedrze Badań Operacyjnych na Wydziale Informatyki i Komunikacji „Ogłoszenie nr 69/2018/AD/KBO/WIK” pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Aleksandry Sabo - Zielonki. [Więcej]