Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Na stanowisko asystenta (2 etaty) w Katedrze Transportu w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 30/2020/AS/KT/KE" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr inż. Anny Woźnicy oraz Pana mgra inż. Andrzeja Hanusika. [Więcej]


Na stanowisko wykładowcy w Katedrze Transportu w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 37/2020/W/KT/KE" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Teresy Gądek - Hawleny. [Więcej]


Na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 46/2020/AD/KZiNS/KE" nie zaopiniowano pozytywnie żadnej kandydatury. [Więcej]


Na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Wiedzy w Kolegium Informatyki "Ogłoszenie nr 38/2020/AS/KIW/KIK" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana dra Jarosława Kurpanika. [Więcej]


Na stanowisko asystenta w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 29/2020/AS/KPiZI/KE" nie zaopiniowano pozytywnie żadnej kandydatury. [Więcej]