Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Na stanowisko wykładowcy (0,5 etatu) w Katedrze Ekonomii w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 34/2020/W/KE/KE" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana dra Rafała Żelaznego. [Więcej]


Na stanowisko wykładowcy (0,5 etatu) w Katedrze Inżynierii Wiedzy w Kolegium Informatyki i Komunikacji "Ogłoszenie nr 33/2020/W/KIW/KIK" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Marii Smolarek. [Więcej]


Na stanowisko lektora języka włoskiego (z uprawnieniami do nauczania języka hiszpańskiego) w Centrum Języków Obcych "Ogłoszenie nr 26/2020/LEK/CJO" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Anny Krawczyk. [Więcej]


Na stanowisko lektora języka niemieckiego w Centrum Języków Obcych "Ogłoszenie nr 25/2020/LEK/CJO" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Anny Iwańskiej. [Więcej]


Na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 31/2020/AS/KZP/KZ" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Marty Martyniak. [Więcej]