Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 28/2020/AS/KZZL/KZ" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Łucji Waligóry. [Więcej]


Na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 21/2020/AD/KZP/KZ" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Dominiki Kołodziej. [Więcej]


Na stanowisko adiunkta w Katedrze Logistyki Społecznej w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 24/2020/AD/KLS/KZ" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana dra Rafała Otręby. [Więcej]


Na stanowisko adiunkta w Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej w Kolegium Finansów "Ogłoszenie nr 20/2020/AD/KIiRM/KF" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr inż. Anny Karmańskiej. [Więcej]


Na stanowisko wykładowcy w Katedrze Badań Operacyjnych w Kolegium Informatyki i Komunikacji "Ogłoszenie nr 23/2020/W/KBO/KIK” pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Agaty Gluzickiej. [Więcej]