Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Na stanowisko asystenta (2 etaty) w Katedrze Statystyki, Ekonometrii i Matematyki w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 47/2021/AS/KSEiM/KZ" pozytywnie zaopiniowano kandydatury Pani dr Patrycji Ozgi - Gwóźdź oraz Pani mgr Magdaleny Szopy. [Więcej]


Na stanowisko instruktora (0,5 etatu) w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu "Ogłoszenie nr 46/2021/INS/CWFiS" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Izabeli Bałtrukiewicz. [Więcej]


Na stanowisko adiunkta w Katedrze Badań Nad Gospodarką Cyfrową w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 45/2021/AD/KBNGC/KE" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Kingi Hoffmann - Burdzińskiej. [Więcej]


Na stanowisko asystenta w Katedrze Marketingu w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 44/2021/AS/KM/KZ" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Anny Wójcik. [Więcej]


Na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Organizacjami w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 43/2021/AS/KZO/KE" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Moniki Karczewskiej. [Więcej]