Oferty pracy

Na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów („Ogłoszenie nr 28/2022/AD/KPiU/WF”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana dra Marcina Kraśniewskiego. [Więcej]

Na stanowisko asystenta (2 etaty) w Katedrze Statystyki, Ekonometrii i Matematyki na Wydziale Zarządzania („Ogłoszenie nr 30/2022/AS/KSEiM/WZ”) pozytywnie zaopiniowano następujące kandydatury: - dr Arkadii Bratclavskii, - mgr Klaudia Lenart. [Więcej]

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych na Wydziale Ekonomii („Ogłoszenie nr 29/2022/AD/KBSiR/WE”) został unieważniony. [Więcej]

Na stanowisko asystenta w Katedrze Transportu na Wydziale Ekonomii („Ogłoszenie nr 27/2022/AS/KT/WE”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana mgra inż. Patryka Heliosza. [Więcej]

Na stanowisko profesora w Katedrze Inżynierii Wiedzy na Wydziale Informatyki i Komunikacji („Ogłoszenie nr 26/2022/P/KIW/WIK”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana prof. dra hab. Marcina Grzegorzka. [Więcej]

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Wiedzy na Wydziale Informatyki i Komunikacji („Ogłoszenie nr 25/2022/AS/KIW/WIK”) nie został rozstrzygnięty. [Więcej]

Na stanowisko asystenta w Katedrze Badań nad Gospodarką Cyfrową na Wydziale Ekonomii („Ogłoszenie nr 24/2022/AS/KBnGC/WE”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana mgra Jakuba Kola. [Więcej]

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Badań Operacyjnych na Wydziale Informatyki i Komunikacji („Ogłoszenie nr 23/2022/AS/KBO/WIK”) nie został rozstrzygnięty. [Więcej]

Na stanowisko adiunkta w Katedrze Uczenia Maszynowego na Wydziale Informatyki i Komunikacji („Ogłoszenie nr 22/2022/AD/KUM/WIK”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr inż. Anny Czaderny-Lekkiej. [Więcej]

Na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Zarządzania („Ogłoszenie nr 21/2022/AD/KZM/WZ”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana dra hab. Michała Kuci. [Więcej]