Oferty pracy

Na stanowisko asystenta (2 etaty) w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania („Ogłoszenie nr 03/2023/AS/KZP/WZ”) pozytywnie zaopiniowano kandydatury: Pani dr Magdaleny Hofman - Kohlmeyer, Pana mgra Macieja Zatońskiego. [Więcej]

Na stanowisko adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej na Wydziale Ekonomii („Ogłoszenie nr 02/2023/AS/KGPiŚ/WE”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Iryny Blazhevich. [Więcej]

Na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Wydziale Ekonomii („Ogłoszenie nr 01/2022/AS/KZPiNS/WE”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Dominiki Marciniak. [Więcej]

Na stanowisko asystenta w Katedrze Badań Konsumpcji na Wydziale Zarządzania („Ogłoszenie nr 35/2022/AS/KBK/WZ”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Agnieszki Tetli. [Więcej]

Na stanowisko lektora języka hiszpańskiego w Centrum Języków Obcych („Ogłoszenie nr 35/2022/LEK/HISZ/CJO”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Celiny Depty. [Więcej]

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Wiedzy na Wydziale Informatyki i Komunikacji („Ogłoszenie nr 34/2022/AS/KIW/WIK”) został unieważniony. [Więcej]

Na stanowisko asystenta w Katedrze Transportu na Wydziale Ekonomii („Ogłoszenie nr 33/2022/AS/KT/WE”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr inż. Wiktorii Gałeckiej. [Więcej]

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Wydziale Ekonomii („Ogłoszenie nr 32/2022/AS/KZPiNS/WE”) został unieważniony. [Więcej]

Na stanowisko lektora języka hiszpańskiego w Centrum Języków Obcych („Ogłoszenie nr 31/2022/LEK/HISZ/CJO”) nie zaopiniowano pozytywnie żadnej kandydatury. [Więcej]

Na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów („Ogłoszenie nr 28/2022/AD/KPiU/WF”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana dra Marcina Kraśniewskiego. [Więcej]