Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Na stanowisko instruktora w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu "Ogłoszenie nr 38/2021/INS/CWFiS" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana mgra Jacka Listka. [Więcej]


Na stanowisko adiunkta w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 41/2021/AD/KBSiR/KE" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana dra Marka Magdonia. [Więcej]


Konkurs na stanowisko asystenta (2 etaty) w Katedrze Statystyki, Ekonometrii i Matematyki w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 40/2021/AS/KSEiM/KZ" nie został rozstrzygnięty. [Więcej]


Na stanowisko asystenta w Katedrze Informatyki w Kolegium Informatyki i Komunikacji "Ogłoszenie nr 35/2021/AS/KI/KIK" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana mgra Kacpra Zagały. [Więcej]


Na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych w Kolegium Finansów "Ogłoszenie nr 34/2021/AS/KFPiUG/KF" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Patrycji Jastrzębskiej. [Więcej]