Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Na stanowisko asystenta (2 etaty) w Katedrze Uczenia Maszynowego w Kolegium Informatyki i Komunikacji "Ogłoszenie nr 32/2021/AS/KUM/KIK" pozytywnie zaopiniowano kandydatury Pani mgr Anity Hrabi oraz Pana mgra Piotra Stefańskiego. [Więcej]


Na stanowisko asystenta w Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji w Kolegium Informatyki i Komunikacji "Ogłoszenie nr 31/2021/AS/KPiAK/KIK" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Ilony Ptak. [Więcej]


Na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych w Kolegium Finansów "Ogłoszenie nr 29/2021/AD/KFPiUG/KF" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Małgorzaty Lipowicz. [Więcej]


Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 19/2021/AD/KZZL/KZ" nie został rozstrzygnięty. [Więcej]


Na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 18/2021/AS/KZZL/KZ" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr inż. Sylwii Jakubowskiej. [Więcej]