Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Na stanowisko lektora języka rosyjskiego w Centrum Języków Obcych "Ogłoszenie nr 27/2021/LEK/ROS/CJO" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana dra Bartłomieja Kopczackiego. [Więcej]


Na stanowisko lektora języka hiszpańskiego w Centrum Języków Obcych "Ogłoszenie nr 26/2021/LEK/HISZ/CJO" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Aleksandry Pilchowskiej. [Więcej]


Na stanowisko lektora języka niemieckiego w Centrum Języków Obcych "Ogłoszenie nr 23/2021/LEK/NIE/CJO" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Bożeny Placek. [Więcej]


Na stanowisko lektora języka francuskiego w Centrum Języków Obcych "Ogłoszenie nr 22/2021/LEK/FR/CJO" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Alicji Wójcik. [Więcej]


Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej w Kolegium Finansów "Ogłoszenie nr 12/2021/AS/KIiRM/KF" nie został rozstrzygnięty. [Więcej]