Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 30/2021/AD/KZM/KZ" nie został rozstrzygnięty. [Więcej]


Na stanowisko lektora języka włoskiego (z uprawnieniami do nauczania języka hiszpańskiego) w Centrum Języków Obcych "Ogłoszenie nr 24/2021/LEK/WŁHI/CJO" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Katarzyny Kubit. [Więcej]


Na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego w Centrum Języków Obcych "Ogłoszenie nr 28/2021/LEK/POL/CJO" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Sylwii Maj - Moskalik. [Więcej]


Na stanowisko lektora języka angielskiego w Centrum Języków Obcych "Ogłoszenie nr 25/2021/LEK/ANG/CJO" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Magdaleny Kiermasz. [Więcej]


Na stanowisko adiunkta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 21/2021/AD/KIE/KE" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana dra Damiana Kocota. [Więcej]