Oferty pracy

Niebędący nauczycielami akademickimi

Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Nowych Mediów w Biurze Rektorskim [Ogłoszenie nr 18/RBR/2021]

Data publikacji: 21.07.2021 r.
Termin zgłoszenia upływa dnia: 04.08.2021 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 27.08.2021 r. [Więcej]


W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

  • w sprawach dotyczących konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich:
            

Edyta Listek
tel. +48 32257-7061
e-mail: edyta.listek@ue.katowice.pl

  • w sprawach dotyczących konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
            

Katarzyna Gabryś
tel. +48 32257-7185
e-mail: katarzyna.gabrys@ue.katowice.pl

Uwaga!

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrane osoby zostaną powiadomione drogą telefoniczną/mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów można odebrać osobiście w terminie do jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie wyznaczonego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.