Oferty pracy

Na stanowisko adiunkta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomii „Ogłoszenie nr 17/2019/AD/KIE/WE” pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana dra Damiana Kocota. [Więcej]

Na stanowisko Samodzielnego Referenta w Biurze Logistyki (Ogłoszenie nr 19/MLO/2019) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana Michała Wójcika. [Więcej]

Na stanowisko Strażnik Ochrony Mienia w Domach Studenckich (Ogłoszenie nr 16/MGM/2019) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana Aleksandra Bączka. [Więcej]

Konkurs na stanowisko Specjalista w Biurze Badań i Projektów Naukowych "Ogłoszenie nr 17/NNN/2019" nie został rozstrzygnięty. [Więcej]

Na stanowisko Specjalisty w Dziale Programów Międzynarodowych w Biurze Współpracy Międzynarodowej (Ogłoszenie nr 14/EWM/2019) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani Agnieszki Wlazło. [Więcej]

Na stanowisko Specjalisty w Dziale Finansowo-Księgowym (Ogłoszenie nr 15/FFK/2019) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani Katarzyny Rossy. [Więcej]

Konkurs na stanowisko Specjalisty w Biurze Zamówień Publicznych (Ogłoszenie nr 13/ABZ/2019) nie został rozstrzygnięty. [Więcej]

Na stanowisko Referenta w Centrum Kształcenia Przez Całe Życie (Ogłoszenie nr 11/ETW/2019) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani Kamili Roszkowskiej. [Więcej]

Na stanowisko Specjalisty w Dziale Windykacji i Rozliczeń ze Studentami (Ogłoszenie nr 9/FWI/2019) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani Marty Drozdek. [Więcej]

Na stanowisko Samodzielnego Referenta w Dziale Windykacji i Rozliczeń ze Studentami (Ogłoszenie nr 10/FWI/2019) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani Katarzyny Kowalczyk. [Więcej]