Oferty pracy

Na stanowisko młodszego specjalisty / specjalisty w Biurze Współpracy Międzynarodowej (Ogłoszenie nr 3/EWM/2023) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani Agnieszki Krzysztoń. [Więcej]

Na stanowisko młodszego bibliotekarza w Sekcji Wypożyczeń, Magazynów i Otwartych Kolekcji Biblioteki Głównej (Ogłoszenie nr 2/NBG/2023) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana Adriana Tynca. [Więcej]

Na stanowisko młodszego bibliotekarza w Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji Biblioteki Głównej (Ogłoszenie nr 1/NBG/2023) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani Klaudii Kępskiej. [Więcej]

Na stanowisko samodzielnego referenta / młodszego specjalisty w Dziale Planowania Dydaktyki w Biurze Zarządzania Jakością Kształcenia (Ogłoszenie nr 2/EZJ/2023) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani Marzeny Wnęczak. [Więcej]

Konkurs na stanowisko młodszego specjalisty / specjalisty w Biurze Współpracy Międzynarodowej (Ogłoszenie nr 2/EWM/2023) nie został rozstrzygnięty. [Więcej]

Na stanowisko specjalisty w Archiwum w Biurze Organizacyjno-Kancelaryjnym (Ogłoszenie nr 1/ZKO/2023) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana Piotra Bareja. [Więcej]

Na stanowisko samodzielnego referenta / młodszego specjalisty w Dziale Inwentaryzacji (Ogłoszenie nr 1/FIN/2023) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana Grzegorza Orzechowskiego. [Więcej]

Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta / młodszego specjalisty w Biurze Technicznym (Ogłoszenie nr 2/ABT/2023) nie został rozstrzygnięty. [Więcej]

Na stanowisko samodzielnego referenta / młodszego specjalisty w Biurze Obsługi Wydziałów (Ogłoszenie nr 1/OOW/2023) pozytywnie zaopiniowano kandydatury: Pani Anny Latkowskiej i Pani Dominiki Krasoń. [Więcej]

Na stanowisko młodszego specjalisty w Dziale Windykacji i Rozliczeń ze Studentami (Ogłoszenie nr 1/FWI/2023) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani Anny Fulbiszewskiej. [Więcej]