Tydzień Integracyjny dla studentów długoterminowych

Tydzień Integracyjny organizowany jest specjalnie z myślą o studentach zagranicznych długoterminowych studiujących na studiach licencjackich oraz magisterskich. Dzięki pomocy wolontariuszy, każdy nowoprzyjęty student otrzymuje Anioła Stróża, który pomaga mu przed przyjazdem odpowiadając na pytania związane z życiem studenckim, uczelnią czy zamieszkaniem.

Nowi studenci podczas pierwszego tygodnia w Polsce mają możliwość poznania regionu, miasta i Uczelni. W ramach specjalnie przygotowanego na ten tydzień programu przewidziano wiele wycieczek m.in do Kopalni Guido, Muzeum Śląskiego, imprez i wydarzeń, które pomogą studentom zintegrować się ze społecznością akademicką i między sobą. Jest też czas na spotkania adaptacyjne na Wydziałach i załatwienie niezbędnych formalności przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Ostatnim punktem Tygodnia Integracyjnego jest Wioska Globalna, podczas której spotykają się wspólnie studenci zagraniczni, którzy przyjechali w ramach licznych programów wymiany ze studentami zagranicznymi długoterminowymi. Podczas tego niesamowitego wydarzenia mają oni okazję spróbować tradycyjnych potraw, napoi, a także poznać narodowe tańce oraz pieśni.

Integration Week for full-time students
Integration Week for full-time students
Integration Week for full-time students

Tydzień orientacyjny dla studentów krótkoterminowych

Tydzień Orientacyjny jest organizowany na tydzień przez każdym semestrem. Studenci z organizacji Erasmus Student Network przygotowują liczne wydarzenia dla nowych studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, tak aby pomóc im w trakcie pierwszych dni na uczelni. Każdy student zagraniczny otrzymuje Mentora (Buddy), który pomaga mu przy dojeździe z lotniska lub dworca oraz przy zakwaterowaniu.

Program Tygodnia Orientacyjnego przygotowany jest specjalnie dla naszych studentów zagranicznych, którzy uczestniczą m.in. w kursie języka polskiego, grze miejskiej, zwiedzają kopalnię, Browary Tyskie, a także biorą udział w licznych spotkaniach integracyjnych. Na koniec tygodnia odbywa się Wioska Globalna, podczas której studenci przedstawiają swoje kraje, typową kuchnię, napoje, słodycze, tańce narodowe a także pieśni itp.

Tydzień Orientacyjny jest niesamowitą możliwością aby poznać Polskę, Śląsk a także zintegrować się z innymi studentami polskimi i zagranicznymi. Rozpocznij z nami wspaniałą przygodę!

Orientation Week for exchange students
Orientation Week for exchange students
Orientation Week for exchange students