Uczelniana Komisja Wyborcza 2016-2020


adres e-mail: ukw@ue.katowice.pl


Informacje dotyczące wyborów dostępne są również w gablotach UKW zlokalizowanych w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.