Komunikaty

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do rad wydziałów [Więcej]
w sprawie terminów wyborów do rad wydziałów [Więcej]
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na zebraniach wyborczych w wyborach do rad wydziałów [Więcej]
w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do rad wydziałów [Więcej]
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do rad wydziałów [Więcej]
w sprawie objęcia mandatu w Kolegium Elektorów [Więcej]
w sprawie wyników wyborów przewodniczących kolegiów [Więcej]
w sprawie wyborów przewodniczących kolegiów [Więcej]
w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na przewodniczących kolegiów [Więcej]
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na przewodniczących kolegiów [Więcej]