Komunikat nr 10

w sprawie szkoleń dla nauczycieli akademickich


W związku z podjęciem przez Uczelnianą Komisję Wyborczą uchwały o przeprowadzeniu zebrań wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów i Senatu w grupie nauczycieli akademickich z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, informujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim nauczycielom wsparcie i pomoc w zakresie obsługi narzędzi do komunikacji zdalnej.

W tym celu zostały dla Państwa przygotowane dwa szkolenia:

  1. szkolenie z obsługi Google Meet zamieszczone na platformie Moodle https://upl.ue.katowice.pl/ w kategorii Szkolenia pod nazwą Obsługa Google Meet, dostępne od dnia 4 czerwca do dnia 8 lipca 2020 r.,

  2. szkolenie z obsługi elektronicznego systemu do głosowania Głosuj24, które poprowadzi przedstawiciel dostawcy systemu, firmy MWC Sp. z o.o., ul. Kowalewiecka 12, 60-002 Poznań. Szkolenie odbędzie się na platformie Google w aplikacji Meet w następujących terminach:
  • 9 czerwca 2020 r. (wtorek), godz. 9.00 lub 17.00 (godzina do wyboru) – szkolenie dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, będących pracownikami dydaktycznymi (tj. wykładowców, lektorów, instruktorów),
  • 10 czerwca 2020 r. (środa), godz. 9.00 lub 17.00 (godzina do wyboru) – szkolenie dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, będących pracownikami badawczymi albo badawczo-dydaktycznymi (tj. adiunktów, asystentów).

Zaproszenie do udziału w szkoleniu zostanie rozesłane drogą elektroniczną na adres e-mail w domenie @uekat.pl, nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 12.00. Uczestnictwo w szkoleniach nie jest warunkowane uprzednim zapisem. Materiały instruktażowe ze szkolenia zostaną następnie udostępnione za pośrednictwem platformy Moodle.