Komunikat nr 12

w sprawie harmonogramu wyborów do Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zebrania wyborcze w wyborach do Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 odbędą się w następujących terminach:

  1. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni:

a) w I okręgu wyborczym (dyscyplina ekonomia i finanse) – 16 czerwca 2020 r.
o godz. 14.00,

b) w II okręgu wyborczym (dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości) – 16 czerwca 2020 r. o godz. 10.00,

c) w III okręgu wyborczym – 15 czerwca 2020 r. o godz. 10.00;

  1. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, będących pracownikami dydaktycznymi – 15 czerwca 2020 r. o godz. 14.00.

Zebrania wyborcze odbędą się na platformie Google w aplikacji Meet. Zaproszenia do udziału w zebraniach wyborczych zostaną rozesłane drogą elektroniczną na adres e-mail w domenie @uekat.pl, nie później niż do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 23.59. W przypadku braku zaproszenia, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu na adres ukw2020-2024@ue.katowice.pl.

Głosowanie na zebraniu wyborczym odbędzie się za pomocą systemu informatycznego Głosuj24. Osoby uprawnione do głosowania, które potwierdzą obecność na zebraniu wyborczym, otrzymają z systemu, na adres poczty elektronicznej w domenie @uekat.pl, linki umożliwiające udział w głosowaniach. Oddanie głosu możliwe będzie wyłącznie w przedziale czasowym określonym przez przewodniczącego zebrania wyborczego.

Szczegółowe zasady przeprowadzania zebrań wyborczych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zostały określone w uchwale Nr 14/2020 UKW.