Komunikat nr 16

w sprawie ogłoszenia składu Kolegium Elektorów


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w skład Kolegium Elektorów kadencji 2020-2024 weszły następujące osoby:

1.  w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni:

1)  w I okręgu wyborczym (dyscyplina ekonomia i finanse):

a) Maria Balcerowicz-Szkutnik,
b) Aleksandra Burgiel,
c) Barbara Danowska-Prokop,
d) Bożena Frączek,
e) Eugeniusz Gatnar,
f) Janina Harasim,
g) Wiesław Koczur,
h) Izabela Ostoj,
i) Anna Skórska,
j) Sławomir Smyczek,
k) Elżbieta Sojka,
l) Grażyna Trzpiot,
m) Robert Wolny;

2)  w II okręgu wyborczym (dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości):

a) Katarzyna Bilińska-Reformat,
b) Wojciech Dyduch,
c) Grzegorz Głód,
d) Tomasz Ingram,
e) Krzysztof Kania,
f) Teresa Kraśnicka,
g) Justyna Matysiewicz,
h) Maciej Mitręga,
i) Celina Olszak,
j) Adam Samborski,
k) Izabela Sztangret;

3) w III okręgu wyborczym:

a) Aleksander Witosz;

2. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, będących pracownikami badawczymi lub badawczo-dydaktycznymi:

1)  w I okręgu wyborczym (dyscyplina ekonomia i finanse):

a) Jan Acedański,
b) Marzena Czarnecka,
c) Witold Gradoń,
d) Agnieszka Lorek,
e) Łukasz Szewczyk,
f) Joanna Trzęsiok,
g) Małgorzata Twardzik,
h) Julia Włodarczyk,
i) Jolanta Zrałek;

2)  w II okręgu wyborczym (dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości):

a) Marcin Baron,
b) Kamila Bartuś,
c) Kornelia Batko,
d) Agnieszka Dziubińska,
e) Wojciech Głód,
f) Magdalena Jaciow
g) Adam Lejman-Gąska;

3) w III okręgu wyborczym:

a) Jan Kozak;

3.  w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, będących pracownikami dydaktycznymi:

a) Stanisław Barczak,
b) Jolanta Łącka-Badura,
c) Magdalena Łęska,
d) Tomasz Staś;

4. w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

a) Marta Hulbój-Niziałek,
b) Radosław Jeż,
c) Anna Łukowska-Stachura,
d) Izabela Musiał,
e) Regina Ogórek;

5. w grupie studentów:

a) Julia Banasiak,
b) Anna Bień,
c) Magdalena Buhl,
d) Kinga Dziki,
e) Justyna Gołąbek,
f) Konrad Jamróz,
g) Kamil Kalisiak,
h) Anna Król,
i) Bogdan Matyja,
j) Martyna Mecner,
k) Paulina Morawska,
l) Marcin Wieczorek;

6. w grupie doktorantów:

a) Łucja Waligóra.

Szczegółowe wyniki wyborów do Kolegium Elektorów określa załącznik nr 1.