Komunikat nr 21

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na rektora wskazanych przez Radę Uczelni


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Rada Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2020 r., po zasięgnięciu opinii Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wskazała następujących kandydatów na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach kadencji 2020-2024:

  1. prof. dr hab. Macieja Nowaka;
  2. prof. dr hab. inż. Celinę Olszak.