Komunikat nr 23

w sprawie wyników wyborów rektora


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie elekcyjne Kolegium Elektorów, podczas którego dokonano wyboru Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2020-2024.

W wyborach, przeprowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, wzięło udział 64 elektorów spośród 64 uprawnionych do głosowania.

O funkcję rektora ubiegało się dwoje kandydatów – prof. dr hab. Maciej Nowak oraz prof. dr hab. inż. Celina Olszak.

Na kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

- prof. dr hab. Maciej Nowak – 16 głosów,

- prof. dr hab. inż. Celina Olszak – 48 głosów;

żaden z elektorów nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu.

Decyzją Kolegium Elektorów Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach kadencji 2020-2024 została prof. dr hab. inż. Celina Olszak, uzyskując bezwzględną większość głosów.