Komunikat nr 24

w sprawie harmonogramu wyborów do Senatu w grupie nauczycieli akademickich


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zebrania wyborcze w wyborach do Senatu na kadencję 2020-2024 odbędą się w następujących terminach:

1. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni:

a) w I okręgu wyborczym (dyscyplina ekonomia i finanse) – 6 lipca 2020 r. o godz. 9.00
b) w II okręgu wyborczym (dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości) – 6 lipca 2020 r. o godz. 12.00,
c) w III okręgu wyborczym – 6 lipca 2020 r. o godz. 15.00;

2) w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, będących pracownikami badawczymi lub badawczo-dydaktycznymi:

a) w I okręgu wyborczym (dyscyplina ekonomia i finanse) – 7 lipca 2020 r. o godz. 9.00,
b) w II okręgu wyborczym (dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości) – 7 lipca 2020 r. o godz. 12.00;
c) w III okręgu wyborczym – 7 lipca 2020 r. o godz. 15.00

3) w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, będących pracownikami dydaktycznymi – 8 lipca 2020 r. o godz. 13.00.

Zebrania wyborcze odbędą się na platformie Google w aplikacji Meet. Zaproszenia do udziału w zebraniach wyborczych zostaną rozesłane drogą elektroniczną na adres e-mail w domenie @uekat.pl, nie później niż do dnia 3 lipca 2020 r. do godz. 23.59. W przypadku braku zaproszenia, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu na adres ukw2020-2024@ue.katowice.pl.

Głosowanie na zebraniu wyborczym odbędzie się za pomocą systemu informatycznego Głosuj24. Osoby uprawnione do głosowania, które potwierdzą obecność na zebraniu wyborczym, otrzymają z systemu, na adres poczty elektronicznej w domenie @uekat.pl, linki umożliwiające udział w głosowaniach. Oddanie głosu możliwe będzie wyłącznie w przedziale czasowym określonym przez przewodniczącego zebrania wyborczego.

Szczegółowe zasady przeprowadzania zebrań wyborczych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zostały określone w uchwale Nr 14/2020 UKW.