Komunikat nr 26

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Senatu


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach do Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2020-2024 zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

A. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora uczelni:

1. w I okręgu wyborczym (dyscyplina ekonomia i finanse):

1) BALCEROWICZ-SZKUTNIK Maria
2) BŁACH Joanna
3) FRĄCZEK Bożena
4) GAMROT Wojciech
5) KOCZUR Wiesław
6) KOŃCZAK Grzegorz
7) OSTOJ Izabela
8) SOJKA Elżbieta
9) TRZPIOT Grażyna
10) WOLNY Robert
11) ŻĄDŁO Tomasz

2. w II okręgu wyborczym (dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości):

1) BAJDAK Andrzej
2) GŁÓD Grzegorz
3) INGRAM Tomasz
4) MATYSIEWICZ Justyna
5) MITRĘGA Maciej
6) NOWAK Maciej
7) REFORMAT Beata
8) SAMBORSKI Adam
9) SZOŁTYSEK Jacek
10) SZTANGRET Izabela
11) SZYMURA-TYC Maja

3. w III okręgu wyborczym:

1) WITOSZ Aleksander

B. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, będących pracownikami badawczymi albo badawczo-dydaktycznymi:

1.  w I okręgu wyborczym (dyscyplina ekonomia i finanse):

1) CZECH Sławomir
2) MASTALERZ-KODZIS Adrianna
3) SZEWCZYK Łukasz
4) URBANEK Anna
5) WÓJCIK Andrzej
6) ZEUG-ŻEBRO Katarzyna

2. w II okręgu wyborczym (dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości):

1) DZIUBIŃSKA Agnieszka
2) GŁÓD Wojciech
3) KOZŁOWSKI Rafał
4)  SOŁTYSIK-PIORUNKIEWICZ Anna

3. w III okręgu wyborczym:

1) KOZAK Jan
2) ŚPIEWAK Rafał

C.  w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, będących pracownikami dydaktycznymi:

1) ABRAMEK Edyta
2) BARCZAK Stanisław
3) DUDZIŃSKA-BARYŁA Renata
4) STAŚ Tomasz

D.  w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1) BORYS Karolina
2) JEŻ Radosław
3) KADŁUBIAK Paweł
4) LACHOWICZ-SANTOS Edyta
5) MUSIAŁ Izabela