Komunikat nr 27

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Senatu


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku wyborów do Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2020-2024 mandat uzyskały następujące osoby:

A. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora uczelni:

   1. w I okręgu wyborczym (dyscyplina ekonomia i finanse):

1) Maria Balcerowicz-Szkutnik
2) Joanna Błach
3) Bożena Frączek
4) Wiesław Koczur
5) Grzegorz Kończak
6) Izabela Ostoj
7) Elżbieta Sojka
8) Robert Wolny

   2. w II okręgu wyborczym (dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości):

1) Andrzej Bajdak
2) Grzegorz Głód
3) Justyna Matysiewicz
4) Maciej Mitręga
5) Maciej Nowak
6) Adam Samborski
7) Maja Szymura-Tyc

   3. w III okręgu wyborczym:

1) Aleksander Witosz

B. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, będących pracownikami badawczymi albo badawczo-dydaktycznymi:

   1. w I okręgu wyborczym (dyscyplina ekonomia i finanse):

1) Łukasz Szewczyk
2) Anna Urbanek

   2. w II okręgu wyborczym (dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości):

1) Agnieszka Dziubińska

   3. w III okręgu wyborczym:

1) Jan Kozak

C. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, będących pracownikami dydaktycznymi:

1) Stanisław Barczak
2) Tomasz Staś

D. w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1) Radosław Jeż
2) Izabela Musiał

Szczegółowe wyniki wyborów do Senatu określa załącznik nr 1.