Komunikat nr 28

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na przewodniczących kolegiów


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniach 13-16 lipca 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na przewodniczących kolegiów.

Kandydat na przewodniczącego kolegium dokonuje samodzielnie zgłoszenia swojej kandydatury, przesyłając zgłoszenie drogą elektroniczną na adres ukw2020-2024@ue.katowice.pl. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać ze swojej imiennej skrzynki pocztowej w domenie @uekat.pl lub @ue.katowice.pl, w tytule korespondencji wpisując „Kandydat na przewodniczącego Kolegium ………………… (nazwa Kolegium)”.

Dokumenty do pobrania: