Komunikat nr 29

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na przewodniczących kolegiów


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach przewodniczących kolegiów na kadencję 2020-2024 zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

1) w Kolegium Ekonomii:

a) OSTOJ Izabela;

2)  w Kolegium Finansów:

a) HARASIM Janina,
b) PIOSIK Andrzej;

3) w Kolegium Informatyki i Komunikacji:

a) GOŁUCHOWSKI Jerzy,
b) PAŃKOWSKA Małgorzata;

4) w Kolegium Zarządzania:
a) DYDUCH Wojciech.