Komunikat nr 31

w sprawie wyników wyborów przewodniczących kolegiów

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że pracownicy kolegiów wskazali przewodniczących kolegiów:

  • Kolegium Ekonomii – dr hab. Izabelę Ostoj, prof. UE;
  • Kolegium Finansów – dr hab. Andrzeja Piosika, prof. UE; 
  • Kolegium Informatyki i Komunikacji – prof. dr hab. Jerzego Gołuchowskiego;
  • Kolegium Zarządzania – prof. dr hab. Wojciecha Dyducha.