Komunikat nr 8

w sprawie wymagań technicznych dla zdalnych zebrań wyborczych


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Kolegium Elektorów i Senatu w grupie nauczycieli akademickich odbędą się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Zebrania wyborcze odbędą się na platformie Google w aplikacji Meet. Aby korzystać z aplikacji należy uprzednio zainstalować na komputerze jedną wymienionych poniżej przeglądarek internetowych lub aplikację mobilną Meet na telefonie/tablecie oraz posiadać stabilny dostęp do sieci Internet. Zaleca się użycie komputera z aktualną wersją lub dwiema wcześniejszymi wersjami następujących systemów operacyjnych: 

  • Apple® macOS®,
  • Microsoft® Windows®
  • Chrome OS
  • Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie.

Rekomenduje się następujące przeglądarki internetowe:

  • Chrome,
  • Mozilla® Firefox®,
  • Microsoft® Edge®,
  • Apple® Safari®.

Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. W przypadku używania Google Meet w przeglądarce Internet Explorer, należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję wtyczki Google Video Support.

W przypadku korzystania z laptopa, głośniki i mikrofon są już prawdopodobnie wbudowane w urządzenie. Zasadniczo nie potrzeba więc dodatkowego sprzętu, jednak podłączenie słuchawek z mikrofonem poprawi jakość rozmowy. W przypadku korzystania z komputera stacjonarnego, należy zaopatrzyć się w słuchawki z mikrofonem. Kamerka internetowa nie jest niezbędna.

W przypadku braku możliwości zapewnienia we własnym zakresie odpowiedniego sprzętu wraz z oprogramowaniem i dostępem do stałego łącza internetowego, istnieje możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych na Uniwersytecie. Chęć skorzystania z uczelnianego sprzętu komputerowego należy zgłaszać na adres Uczelnianej Komisji Wyborczej ukw2020-2024@ue.katowice.pl nie później niż na dwa dni robocze przed wyznaczoną datą zebrania wyborczego.