Komunikat nr 9

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na zebraniach wyborczych organizowanych w trybie stacjonarnym


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Kolegium Elektorów i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędą się w trybie stacjonarnym.

Uczelniana Komisja Wyborcza dołoży wszelkich starań, aby wybory odbyły się w sposób bezpieczny, zgodny z wymaganiami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych nam środków ochrony życia i zdrowia oraz przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości standardów głosowania.

W związku z powyższym, każdemu wyborcy zapewnione zostaną indywidualne środki ochrony w postaci jednorazowych rękawiczek i maseczek oraz środków dezynfekujących. Będą one dostępne do pobrania przy wejściu do budynku, w którym odbywać się będzie zebranie wyborcze. Istnieje także możliwość zaopatrzenia wyborców w:

 • przyłbice - w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką,
 • kombinezony ochronne.

Zapotrzebowanie w tym zakresie prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej ukw2020-2024@ue.katowice.pl, nie później niż do dnia 5 czerwca 2020 r. do godz. 12.00.

Jednocześnie Uczelniana Komisja Wyborcza przypomina i prosi o przestrzeganie poniższych zaleceń sanitarnych:

 1. na terenie uczelni mogą przebywać jedynie osoby:
  - bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  - które nie przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
  - nie są objęte kwarantanną lub izolacją;
 2. należy zachowywać dystans między osobami wynoszący co najmniej 1,5 m,
 3. należy przestrzegać obowiązku używania rękawiczek oraz maseczek (ewentualnie przyłbic).

DBAJĄC O BEZPIECZEŃSTWO INNYCH – DBASZ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO