Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikat nr 16 w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do rad wydziałów

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszenia kandydatów do rad wydziałów przyjmowane będą w dniach: 

8 i 9 kwietnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek)
w godzinach 10.00-14.00
w sali 214 w budynku "B"

Zgodnie z § 53 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wyborowi podlegają nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni lub nieposiadający stopnia doktora habilitowanego, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. Jednocześnie informujemy, że członkostwo w radzie wydziału nie wyłącza członkostwa w organie uczelni (rada uczelni, senat, komitet naukowy) lub innym ciele kolegialnym (zespół, komisja itp.). 

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje nauczycielom akademickim danego wydziału.

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i spełnianiu wymagań formalnych. 

Druki do pobrania:

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca