Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikat nr 18 w sprawie terminów wyborów do rad wydziałów

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich, o których mowa w § 53 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (tj. nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni lub nieposiadających stopnia doktora habilitowanego, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy), do rad wydziałów na kadencję 2024-2028 odbędą się na zebraniach wyborczych (jednocześnie z wyborami do Senatu) w następujących terminach: 

 1. w dniu 17 kwietnia 2024 r.: 
  • o godz. 9.00 w grupie nauczycieli akademickich, o których mowa w § 53 ust. 2 pkt 3 Statutu, zatrudnionych na Wydziale Ekonomii – sala 306/7 w budynku A,
  • o godz. 12.00 w grupie nauczycieli akademickich, o których mowa w § 53 ust. 2 pkt 3 Statutu, zatrudnionych na Wydziale Finansów – sala 306/7 w budynku A;
 2. w dniu 18 kwietnia 2024 r.:
  • o godz. 9.00 w grupie nauczycieli akademickich, o których mowa w § 53 ust. 2 pkt 3 Statutu, zatrudnionych na Wydziale Informatyki i Komunikacji – sala 306/7 w budynku A,
  • o godz. 12.00 w grupie nauczycieli akademickich, o których mowa w § 53 ust. 2 pkt 3 Statutu, zatrudnionych na Wydziale Zarządzania – sala 306/7 w budynku A;
 3. w dniu 19 kwietnia 2024 r.:
  • o godz. 13.00 w grupie nauczycieli akademickich, o których mowa w § 53 ust. 2 pkt 3 Statutu, zatrudnionych na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów – sala 301 w budynku A.

Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni lub nieposiadającym stopnia doktora habilitowanego, dla których Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest podstawowym miejscem pracy.

Wydawanie kart do głosowania rozpocznie się 30 minut przed wyznaczoną godziną zebrania wyborczego. Po rozpoczęciu zebrania karty do głosowania nie będą wydawane (uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej Nr 3/2024). 

Udział w zebraniach wyborczych jest obowiązkowy. 

Jednocześnie informujemy, że plany zajęć nauczycieli akademickich w dniach 17, 18 i 19 kwietnia 2024 r. zostały dostosowane do godzin zebrań wyborczych w celu umożliwienia wzięcia udziału w wyborach. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca