Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikat Nr 24 w sprawie ogłoszenia kandydatów na dziekanów wydziałów

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w toku przyjmowania zgłoszeń kandydatów na dziekanów wydziałów kadencji 2024-2028 zgłoszone zostały następujące osoby:

  1. Dziekan Wydziału Ekonomii – OSTOJ Izabela,
  2. Dziekan Wydziału Finansów – PIOSIK Andrzej,
  3. Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów – DROBNIAK Adam,
  4. Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji – GOŁUCHOWSKI Jerzy,
  5. Dziekan Wydziału Zarządzania – DYDUCH Wojciech.

Zgodnie z § 45 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dziekana wydziału powołuje rektor po zasięgnięciu opinii pracowników danego wydziału. Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na dziekanów wydziałów kadencji 2024-2028 odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza Google. Osoby uprawnione do głosowania w dniu 13 maja 2024 r. otrzymają na adres poczty elektronicznej w domenie @uekat linki umożliwiające wzięcie udziału w głosowaniu.

W przypadku nieotrzymania linku do głosowania w ww. terminie, prosimy o przesłanie informacji na adres wybory.2024@ue.katowice.pl.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca