Przejdź do menu Przejdź do treści

VIII Wydziałowa Konferencja Naukowa już za nami

Relacja z konferencji

W dniu 20 czerwca 2017 roku odbyła się VIII Konferencja Naukowa Wydziału Ekonomii – 2017 pt. „Nowe koncepcje i kierunki badań w ekonomii i zarządzaniu”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: J. M. Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE, Pani Dziekan Wydziału Ekonomii prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak oraz Pani Prodziekan ds. Nauki dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE.

 Celem konferencji była:

  • dyskusja nad nowymi koncepcjami w ramach ekonomii głównego nurtu i podejściach alternatywnych,
  • wymiana poglądów na temat nowych koncepcji w naukach o zarządzaniu,
  • identyfikacja głównych kierunków badań realizowanych w ekonomii i zarządzaniu,
  • refleksja nad kondycją nauk ekonomicznych w obliczu nowych zjawisk i problemów gospodarczych,
  • prezentacja wyników badań naukowych katedr Wydziału Ekonomii,
  • poszukiwanie wspólnych obszarów badań jako przesłanki tworzenia między katedralnych i międzyuczelnianych zespołów badawczych. 

Na konferencję zgłoszono 14 tematów wystąpień, które zostały podzielone na trzy sesje plenarne. Pierwszej sesji przewodniczyła Pani dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz, drugiej Pan dr hab. Bogusz Mikuła, prof. UEK, natomiast trzecią poprowadził Pan dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3