Skład Rady Wydziału Ekonomii - rok akademicki 2022/2023

dr hab. 
Izabela Ostoj, prof. UE 
 

Przewodnicząca rady wydziału, Dziekan

prof. dr hab.
Aldona Frączkiewicz-Wronka

Kierownik Katedry
Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

prof. dr hab.
Krystian Heffner 
 

Kierownik Katedry
Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

prof. dr hab.
Teresa Kraśnicka
  

Kierownik Katedry
Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego

prof. dr hab.
Florian Kuźnik 
  

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

prof. dr hab.
Anna Lipka  

Kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami

prof. dr hab. inż.
Celina Olszak

JM Rektor Uniwersytetu,
Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej

prof. dr hab.
Stanisław Swadźba 

Katedra Ekonomii

prof. dr hab.
Urszula Zagóra-Jonszta
 

Katedra Ekonomii

dr hab. prof. UE         
Jan  Acedański

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii

dr hab. prof. UE
Maria Balcerowicz-Szkutnik

Kierownik Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

dr hab. prof. UE
Dominika Bochańczyk-Kupka

Katedra Ekonomii

dr hab. prof. UE
Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec

Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego   

dr hab. prof. UE
Małgorzata Czornik

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 

dr hab. prof. UE 
Barbara Danowska-Prokop

Katedra Ekonomii

dr hab. prof. UE
Adam Drobniak

Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych  

dr hab. inż. prof. UE.
Grzegorz Dydkowski

Kierownik Katedry Transportu       

dr hab. prof. UE 
Małgorzata Dziembała

Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych  

dr hab. prof. UE
Janusz Figura

Katedra Transportu

dr hab. prof. UE
Małgorzata Fronczek

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych     

dr hab. prof. UE
Grzegorz Głód

Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego    

dr hab. prof. UE
Wojciech Głód

Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego    

dr hab. inż. prof. UE 
Monika Hadaś-Dyduch

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii 

dr hab. prof. UE
Tomasz Ingram

Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego  

dr hab. prof. UE
Magdalena Jaciow

Katedra Badań nad Gospodarką Cyfrową     

dr hab. prof. UE
Sławomir Kantyka

Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej            

dr hab. prof. UE
Wiesław Koczur

Kierownik Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej          

dr hab. prof. UE
Beata  Kolny

Katedra Rynku i Konsumpcji  

dr hab. prof. UE
Barbara Kos

Katedra Transportu          

dr hab. prof. UE
Małgorzata Król

Katedra Zarządzania Organizacjami  

dr hab.  prof. UE
Barbara Kucharska

Katedra Rynku i Konsumpcji   

dr hab.  prof. UE
Aleksander Lipski

Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej 

dr hab. prof. UE
Agnieszka Lorek

Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej   

dr hab. prof. UE
Maria Mach-Król

Katedra Informatyki Ekonomicznej  

dr hab. prof. UE
Grzegorz Maciejewski

Kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji 

dr hab. prof. UE 
Izabela Marzec

Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

dr hab. prof. UE 
Iwona Pawlas

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych         

dr hab. prof. UE
Renata Pęciak

Katedra Ekonomii            

dr hab. prof. UE
Jacek Pietrucha

Kierownik Katedry Ekonomii            

dr hab. prof. UE
Agnieszka Przybylska-Mazur

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii     

dr hab. prof. UE
Anna Sączewska-Piotrowska

Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy      

dr hab. inż. prof. UE
Anna Skórska

Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy      

dr hab. prof. UE
Elżbieta Sojka

Kierownik Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii 

dr hab. prof. UE
Izabella Steinerowska-Streb

Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego            

dr hab. prof. UE
Robert Tomanek

Katedra Transportu        

dr hab. prof. UE
Piotr  Tworek

Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych   

dr hab. prof. UE
Alicja  Winnicka-Wejs

Katedra Zarządzania Organizacjami   

dr hab. prof. UE 
Julia Włodarczyk

Katedra Ekonomii 

dr hab. prof. UE 
Robert Woln
y

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem,
Kierownik Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową 

dr hab. prof. UE 
Alicja Wolny-Dominiak

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii          

dr hab. prof. UE 
Rafał Żelazny

Katedra Ekonomii 

dr Kamila Bartuś

Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr Beata Dubiel

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

dr Artur Grabowski

Katedra Ekonomii

dr Mirosława Malinowska

Katedra Rynku i Konsumpcji

dr Jolanta Pasionek

Katedra Ekonomii

dr Adam Polko

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

dr Sylwia Talar

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

dr Magdalena Tusińska

Katedra Ekonomii

dr Jarosław Wąsowicz

Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

mgr Martyna Bieleń   

Doktorantka

Jakub Biadacz                 

Student

Grzegorz Filipowski        

Student

Piotr Mehlich          

Student