Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Ekonomii w latach 2016 - 2020

 

DZIEKAN  

prof. dr hab. inż. Celina Olszak

PRODZIEKAN D/S NAUKI  

dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE

PRODZIEKAN D/S EDUKACJI 

dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE

PRODZIEKAN D/S ROZWOJU I WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM 

dr hab. Robert Wolny, prof. UE

CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU 

 1. Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
 2. Prof. dr hab. Krystian Heffner 
 3. Prof. dr hab. Florian Kuźnik
 4. Prof. dr hab. Anna Lipka
 5. Prof. ing. Zdenek Mikolas 
 6. Prof. dr hab. Tadeusz Sporek
 7. Prof. dr hab. Stanisław Swadźba
 8. Prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta
 9. dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE 
 10. dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE
 11. dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE
 12. dr hab. Adam Drobniak, prof. UE
 13. dr hab. inż. Grzegorz Dydkowski, prof. UE
 14. dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE
 15. dr hab. Janusz Figura, prof. UE
 16. dr hab Tomasz Ingram, prof. UE
 17. dr hab. Sławomir Kantyka, prof. UE
 18. dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE
 19. dr hab. Barbara Kos, prof. UE
 20. dr hab. Teresa Kraśnicka, prof. UE
 21. dr hab. Barbara Kucharska, prof. UE
 22. dr hab. inż. Alina Lipińska-Słota, prof. UE
 23. dr hab. Aleksander Lipski, prof UE
 24. dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE
 25. dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE
 26. dr hab. Izabela Marzec, prof UE
 27. dr hab Iwona Pawlas, prof. UE
 28. dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE
 29. ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE
 30. dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur, prof. UE
 31. dr hab. Andrzej Rączaszek, prof. UE
 32. dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE
 33. dr hab. inż. Anna Skórska, prof. UE
 34. dr hab. Robert Tomanek, prof. UE
 35. dr hab Alicja Wolny-Dominiak, prof. UE
 36. dr hab Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec
 37. dr hab Magdalena Jaciow
 38. dr hab. Beata Kolny
 39. dr hab Izabella Steinerowska-Streb
 40. dr inż. Kamila Bartuś
 41. dr Kornelia Batko
 42. dr Wojciech Głód
 43. dr Grzegorz Krawczyk
 44. dr Michał Kucia
 45. dr Artur Ochojski
 46. dr Adam Polko
 47. dr Anna Sączewska-Piotrowska
 48. dr Sylwia Słupik
 49. dr Anna Urbanek
 50. dr Jarosław Wąsowicz
 51. dr Julia Włodarczyk
 52. dr Rafał Żelazny
 53. mgr Agata Gałęziowska
 54. mgr Agata Zawłocka
 55. mgr Kajetan Suchecki
 56. Paulina Chabera
 57. Kamil Dziewięcki
 58. Krzysztof Donder
 59. Aleksandra Habrajska
 60. Daria Hibner
 61. Aleksandra Holak
 62. Daria Karulak
 63. Aleksandra Klębowska
 64. Mikołaj Kosicki
 65. Tomasz Siatkowski
 66. Roksana Trąbska
 67. Amanda Wiśniewski

ZAPROSZENI GOŚCIE
Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Mgr Małgorzata Żółkoś-Leszczyńska

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Ekonomii w roku akademickim 2018/2019

Semestr zimowy                                   

25 października 2018r.

22 listopada 2018r.

20 grudnia 2018r.

24 stycznia 2019r.

Semestr letni

7 marca 2019r.

11 kwietnia 2019r.

23 maja 2019r.

27 czerwca 2019r.

26 września 2019r.