10. International Week w VSB-Technical University of Ostrava


W dniach 7-11.10.2019 r. odbył się 10. International Week organizowany przez VSB-Technical University of Ostrava, w którym uczestniczyły dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE i dr Joanna Kos-Łabędowicz z Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych . Wygłosiły wykłady dotyczące problematyki zarządzania funduszami UE i prowadzenia biznesu na rynkach wschodzących.