Przejdź do menu Przejdź do treści

Wydział Ekonomii

Komunikat JM Rektor w sprawie czasowego wprowadzenia zdalnego kształcenia

15 grudnia br. ukazał się komunikat Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie czasowego wprowadzenia realizacji zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość oraz ustanowienia dnia wolnego od pracy 31 grudnia 2021 r.

 


 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), § 15 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz § 5 zarządzenia Nr 128/21 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 ogłasza się, co następuje:

§ 1
W okresie od dnia 18 grudnia 2021 r. do dnia 10 stycznia 2022 r. zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, na studiach podyplomowych oraz na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

§ 2
1. Ustala się dzień 31 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy.
2. W dniu, o którym mowa w § 1, zabezpieczenie mienia i obiektów uczelni zapewniają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach strażników ochrony mienia, zgodnie z obowiązującym harmonogramem czasu pracy

Komunikat dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca