Konkursy i projekty MNiSW oraz Parlamentu Studentów RP

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej nagrodzi najlepsze prace dyplomowe i osoby zaangażowane w kulturę akademicką w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z konkursami i inicjatywami realizowanymi przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Konkursy i projekty

Konkurs na najlepsza prace dyplomową

Rok akademicki 2019/2020 zapisze się w pamięci studentów – kształcenie zdalne odmieniano przez wszystkie przypadki! Parlament Studentów RP, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wychodzi z inicjatywą, by nagrodzić tych, dla których to był jednocześnie ostatni rok pewnego etapu edukacji – a więc rok obrony pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej. Z tego powodu PSRP zorganizował konkurs na najlepszą pracę dyplomową wieńczącą studia I stopnia, studia II stopnia lub jednolite magisterskie oraz rozprawę doktorską. Dla najlepszych przewidziano nagrody – nawet w wysokości 10 000 zł. Szczegóły, w tym formularz zgłoszeń i regulamin, są dostępne na stronie www.konkurs.psrp.org.pl.

Aktywność kulturalna w środowisku akademickim

Pandemia wpłynęła też na nasze życie kulturalne – stąd druga inicjatywa: konkurs dla osób i grup ze środowiska akademickiego zaangażowanych w życie kulturalne! Nagrody finansowe dla osób indywidualnych wynoszą maksymalnie 5 000 zł, a dla grup 15 000 zł. W konkursie mogą wziąć udział nie tylko artyści, ale też ci, którzy na co dzień zajmują się promowaniem kultury w środowisku akademickim. Szczegóły (a także formularz zgłoszeń i regulamin) znajdują się na stronie www.kultura.psrp.org.pl.

Skąd pomysł na takie konkursy? -Wiemy jak trudne jest pisanie pracy dyplomowej, zwłaszcza w warunkach kształcenia zdalnego, gdy nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu z opiekunem czy korzystania z infrastruktury uczelni, stąd pomysł na nagrodzenie najlepszych prac i rozpraw doktorskich. Jednocześnie, zdajemy sobie sprawę z tego jak bardzo zawieszenie funkcjonowania uczelni, zburzyło dotychczasowe funkcjonowanie studentów czy opiekunów zaangażowanych w działalność kulturalną. Z tego powodu niezwykle zależy nam na wyłonieniu najaktywniejszych w tym zakresie i osób, i grup, a dzięki temu zainspirowaniu środowiska akademickiego do działań nie tylko naukowych.– komentuje Dominik Leżański, Przewodniczący PSRP.

Forum Kół Naukowych

Forum Kół Naukowych to nowa inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu wsparcie oraz aktywizację środowiska studenckich kół naukowych w całej Polsce. W tym celu powstaje platforma kolanaukowe.psrp.org.pl dzięki której koła naukowe będą miały dostęp do rozmaitych możliwości rozwoju swoich członków oraz poszerzania swojej działalności.