Aktualności

Nagrody Ministra dla Pracowników Uczelni

19 lutego obchodziliśmy Dzień Nauki Polskiej. W tym szczególnym dniu, minister Przemysław Czarnek ogłosił listę laureatów nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Z ramienia Uczelni, w kategorii indywidualnej oraz zespołowej, zostało nagrodzonych łącznie... [Więcej]


Jak skutecznie przygotować wniosek o grant badawczy? [seminarium]

Zapraszamy do udziału w darmowym seminarium pt. "Jak skutecznie przygotować wniosek o grant badawczy? (część merytoryczna)", które odbędzie się w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk –... [Więcej]


na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki została ogłoszona "Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych".

Wprowadzone zmiany dotyczą:zwiększenia liczby punktów przypisanych 96 czasopismom naukowym, w tym podniesienia do 40 pkt punktacji 79 polskim czasopismom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych ujętym w bazie Web of Science... [Więcej]


Szanowni Państwo od 19.02 do 05.03 Dział Wsparcia Kolegiów w budynku N jest nieczynny.

Szanowni Państwo od 19.02 do 05.03 z uwagi na nieobecność Pani Doroty Skawińskiej Dział wsparcia w budynku N jest nieczynny.W sprawie odbioru/wysyłki poczty prosimy kierować się do kancelarii  N (będziemy informować o przesyłkach do odbioru).... [Więcej]


Deklaracja przystąpienia do rejestracji na szczepienie w etapie I dla uprawnionych pracowników do 65 roku życia

Zgodnie z komunikatami Ministerstwa Edukacji i Nauki na dzień dzisiejszy (15 lutego 2021 r.) od godziny 8.00 zapowiedziane jest uruchomienie uczelniom dostępu do rejestracji, z wykorzystaniem Systemu POL-on, chętnych do szczepienia nauczycieli... [Więcej]


UWAGA - we wtorek 16.02 nastąpi przerwa w dostawie prądu

kontakt z działem wsparcia będzie utrudniony - nie pracujemy w tym dniu stacjonarnie. [Więcej]


Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji... [Więcej]