Przejdź do menu Przejdź do treści

Akredytowany program na Kierunku Finanse i Rachunkowość

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach otrzymał akredytację ACCA dla kierunku Finanse i Rachunkowość obejmującą studia II stopnia magisterskie na specjalności Rachunkowość ACCA. Dzięki akredytacji studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mają możliwość uzyskania zwolnień z części egzaminów ACCA już w trakcie studiów, co znacznie przyśpiesza drogę do członkostwa w ACCA!

Dlaczego warto połączyć studia na kierunku Finanse i Rachunkowość z biznesową kwalifikacją ACCA?

  • zwolnienia z części egzaminów ACCA - zaliczasz akredytowane przedmioty i masz prawo do 9 zwolnień z egzaminów ACCA na poziomie Applied Knowledge oraz Applied Skills (dawne F1 – F9),
  • stypendium ACCA Accelerate Scholarship - możesz skorzystać z atrakcyjnej zniżki na opłaty w ACCA oraz przyspieszyć swoją drogę do zdobycie kwalifikacji ACCA,
  • Studia 2 w 1 - wyróżniasz się na rynku pracy dzięki połączeniu dyplomu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z prestiżową międzynarodową kwalifikacją biznesową ACCA,
  • ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business – po zaliczeniu wszystkich egzaminów z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills (w tym: zdaniu wybranych dwóch egzaminów  Applied Skills w sesjach ACCA) oraz po ukończeniu modułu Ethics and Professional Skills Module otrzymujesz oficjalny dyplom ACCA.

Jakie przedmioty wybrać, aby uzyskać zwolnienia z egzaminów ACCA?

Akredytacja ACCA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach potwierdza wysoki, zgodny ze światowymi standardami ACCA, poziom nauczania i gwarantuje odpowiedni nacisk na ćwiczenie praktycznych kompetencji poprzez analizę „case studies” na zajęciach. Oznacza również, że studenci zaliczający akredytowane przedmioty w ramach zajęć na uczelni zyskują dodatkowo zwolnienia z egzaminów ACCA:

 

Zwolnienie z egzaminu ACCA

Akredytowane przedmioty

Accountant in Business (AB)

Management Accounting (MA)

Financial Accounting (FA)

Corporate and Business Law (LW)

 

Absolwenci kierunku Finanse I Rachunkowość

Performance Management (PM)

 

Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Semestr II, przedmiot obowiązkowy

 

Projektowanie systemów rachunku kosztów
Semestr III, przedmiot obowiązkowy

Taxation (TX)

 

Strategie podatkowe przedsiębiorców
Semestr II, przedmiot obowiązkowy

Financial Reporting (FR)

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
Semestr I, przedmiot obowiązkowy

 

Sprawozdawczość skonsolidowana
Semestr II, przedmiot obowiązkowy

Audit and Assurance (AA)

 


Rewizja finansowa
Semestr II, przedmiot obowiązkowy

 

Financial Management (FM)

 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Semestr I, przedmiot obowiązkowy

 

Innowacje na rynkach finansowych
Semestr III, przedmiot obowiązkowy

Uwaga! Studia w ramach Akredytowanych Programów ACCA nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami, a także nie zobowiązują do rejestracji w ACCA.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca