Przejdź do menu Przejdź do treści

Czym jest ACCA?

ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania, doceniana przez pracodawców na całym świecie. 

W jaki sposób można uzyskać kwalifikację ACCA?

Do momentu, kiedy na uczelniach wyższych nie było akredytowanych przez ACCA programów, standardowa ścieżka do uzyskania członkostwa w ACCA przebiegała następująco:

 1. Rejestracja w organizacji ACCA i opłacenie jednorazowej opłaty rejestracyjnej
 2. Zdanie wymaganych egzaminów w ACCA, wraz z dokonywaniem opłat egzaminacyjnych za każdego podejście do sesji oraz uiszczanie składek rocznych od chwili rejestracji w ACCA. Możliwe było skorzystanie z maksymalnie czterech zwolnień z egzaminów na podstawie ukończonych studiów.
 3. Po zdaniu wszystkich egzaminów i spełnieniu pozostałych wymogów, czyli zaliczeniu modułu etycznego oraz udokumentowaniu minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego, student ACCA uzyskiwał Kwalifikację ACCA, a tym samym stawał się członkiem organizacji.

Po wprowadzeniu na uczelniach wyższych Akredytowanych Programów ACCA pojawiła się nowa, przyspieszona ścieżka do członkostwa w ACCA, dzięki której możliwe jest uzyskanie aż do 9 zwolnień z egzaminów ACCA na podstawie akredytowanych przedmiotów akademickich. Dodatkowo, w przypadku studentów realizujących akredytację ACCA można obecnie ubiegać się o stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP w postaci atrakcyjnej zniżki na zwolnienia z egzaminów i opłatę roczną. W tym przypadku ścieżka do ACCA wygląda następująco:

 1. studia na Akredytowanym Programie ACCA: realizacja akredytowanych przedmiotów i egzaminów upoważniających do zwolnień z egzaminów w ACCA
 2. rejestracja w ACCA zgodnie z zasadami Accelerate podczas studiów (najczęściej 1. roku studiów magisterskich) i dokonanie opłaty rejestracyjnej
 3. skorzystanie z atrakcyjnej zniżki na przysługujące zwolnienia z egzaminów ACCA
 4. zwolnienie z pierwszej składki rocznej w ACCA
 5. możliwość zdawania dalszych egzaminów w ACCA już od chwili rejestracji w organizacji
 6. możliwość uzyskania dyplomu ACCA „Advanced Diploma in Accounting and Business” po uprzednim zdaniu dwóch wybranych przez siebie egzaminów z poziomu Applied Skills oraz zaliczeniu modułu „Ethics and Professional Skills Module”
 7. w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów
  • przesłanie do ACCA skanu dyplomu i suplementu
  • podejście do minimum jednego egzaminu w ACCA 

Czy można zapisywać się na przedmioty akredytowane bez rejestracji w ACCA?

Tak, można. Na akredytowane przedmioty trzeba zapisać się zgodnie z zasadami wyboru przedmiotów. Studia na Akredytowanym Programie ACCA nie wiążą się z dodatkowymi opłatami i nie zobowiązują do rejestracji w ACCA. Zapisujesz się na przedmioty, zdajesz egzaminy w standardzie ACCA i uzyskujesz możliwość skorzystania ze zwolnienia z egzaminu w ACCA. Gdy po pewnym czasie stwierdzisz, że chcesz zostać studentem ACCA a docelowo członkiem, wówczas konieczna będzie rejestracja w ACCA, podczas której dołączysz dyplom z suplementem (w jęz. ang.). W tym przypadku płacisz standardową opłatę za zwolnienia. Istnieje zatem możliwość realizowania przedmiotów akredytowanych bez rejestracji i zamiaru ubiegania się o członkostwo, ale ACCA, jak i uczelnia nie udokumentują tego w żaden formalny sposób.    

Czy rejestracja w ACCA w ramach stypendium ACCA Accelerate Scholarship zobowiązuje mnie do realizacji akredytowanych przedmiotów?

Nie, rejestracja zapewnia jedynie bezpłatne zwolnienia. 

Czy przedmioty zwalniające z egzaminów ACCA są dostępne również na studiach zaocznych?

Nie, tylko studia stacjonarne posiadają akredytację. 

Czym jest stypendium Accelerate?

Jeśli zdecydujesz się na rejestrację i zdawanie kolejnych egzaminów w ACCA jeszcze podczas studiów, możesz ubiegać się o stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP w postaci atrakcyjnej zniżki finansowej na zwolnienia z egzaminów ACCA i opłatę roczną. Stypendium Accelerate pozwala studentom akredytowanych przez ACCA kierunków studiów na szybsze zdobycie kwalifikacji ACCA, ponieważ dalsze egzaminy w ACCA konieczne do uzyskania członkostwa w organizacji, można zdawać już podczas studiów na UE w Katowicach!

Kto może ubiegać się o stypendium Accelerate?

O stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP mogą ubiegać się wyłącznie osoby studiujące na akredytowanych przez ACCA kierunkach studiów z wybranych roczników (najczęściej 1. roku studiów magisterskich).  

Jak można ubiegać się o stypendium Accelerate?

Żeby móc skorzystać ze stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP, należy w wyznaczonym terminie odebrać z Uczelni List Accelerate (od Koordynatora ACCA), zawierający unikalny kod Accelerate, a następnie zarejestrować się w organizacji zgodnie z otrzymaną instrukcją, w terminie obowiązującym na danym Programie Akredytowanym. 

Jak zarejestrować się w ACCA , aby ubiegać się o stypendium Accelerate?

Aby ubiegać się o stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP, należy zarejestrować się
w organizacji. W tym celu w wyznaczonym przez ACCA terminie, i zgodnie z instrukcją rejestracji Accelerate, należy wypełnić formularz rejestracyjny online znajdujący się pod linkiem: https://www.accaglobal.com/acca-registration-intro.html

Rejestracji można dokonać:

 • samodzielnie, w oparciu o przewodnik po rejestracji otrzymany od ACCA
 • podczas spotkania  z przedstawicielami ACCA
 • w ramach internetowego webexa rejestracyjnego prowadzonego przez przedstawicieli ACCA

Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji do ACCA w celu ubiegania się o stypendium Accelerate?

Przy  rejestracji potrzebne są następujące dokumenty w wersji elektronicznej (pdf/jpg):

 • List Accelerate otrzymany z uczelni (od Koordynatora) wraz z kodem Accelerate
 • dokument tożsamości: dowód osobisty (2 strony) lub paszport 

Na czym polegają internetowe spotkania rejestracyjne?

Podczas internetowych spotkań rejestracyjnych przedstawiciel ACCA przeprowadza studentów krok po kroku przez rejestrację w ACCA w ramach stypendium ACCA ACCEERATE SCHOLARSHIP. Jest to również okazja do zadawanie pytań o rejestrację i stypendium Accelerate. ACCA informuje z wyprzedzeniem o terminach spotkań rejestracyjnych. 

Zamierzam zarejestrować się samodzielnie w ACCA w ramach stypendium Accelerate. Na co powinienem w szczególności zwrócić uwagę w trakcie rejestracji?

Skorzystaj z przewodnika po rejestracji online w ACCA w ramach stypendium Accelerate.

Zwróć szczególną uwagę na:

 • Please confirm the course you are aplying for ”: wybierz ‘ACCA Qualification’,
 • Select qualification”: wybierz ‘ACCA Qualification – Select qualification,
 • Upload identification”: dołącz skan dowodu osobistego (2 strony) lub paszportu
 • Upload entry requirements”: dołącz skan Listu Accelerate otrzymanego z uczelni
 • W polu „Registration code” wpisz Kod Accelerate, który znajduje się w Liście Accelerate

Sama rejestracja trwa ok 10 minut. Pamiętaj proszę, że rozmiar każdego załączonego pliku nie może przekraczać 5 MB.

Jakie są korzyści ze skorzystania ze stypendium Accelerate?

Jeśli zdecydujesz się na rejestrację i zdawanie kolejnych egzaminów w ACCA jeszcze podczas studiów, możesz ubiegać się o stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP, dzięki któremu uzyskujesz następujące korzyści:

 • atrakcyjna zniżka na zwolnienia z egzaminów ACCA i zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej – 
 • to oszczędność aż 829 GBP (przy zwolnieniach z egzaminów Applied Knowledge oraz Applied Skills) w stosunku do rejestracji w ACCA w standardowym trybie!
 • możliwość połączenie dyplomu ukończenia renomowanej uczelni ze statusem studenta ACCA, czyli osoby zdobywającej międzynarodową kwalifikację biznesową dla top-finansistów – to doskonały sposób na wzbogacenie swojego CV oraz skuteczne wyróżnienie się na rynku pracy i spośród innych absolwentów!
 • dołączenie do międzynarodowego grona studentów ACCA i udział w wydarzeniach organizowanych specjalnie dla nich – wzbogacisz na nich swoje kompetencje i zaczniesz rozwijać swój profesjonalny networking!
 • zwiększenie szans na uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia i wyższych zarobków - mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto studentów i członków ACCA w Polsce: 19 500 zł, źródło: Goldman Recruitment Salary Survey, 2017!

Jakie opłaty wiążą się z rejestracją w ACCA w ramach stypendium Accelerate?

Rejestrując się w ACCA ponosi się koszt jednorazowej opłaty rejestracyjnej w wysokości £79, a od kolejnego roku kalendarzowego, opłaca się coroczną składkę studencką w ACCA. (jej wysokość w 2018 roku to £97). Studenci ze stypendium Accelerate są zwolnieni z pierwszej opłaty rocznej. Preferencyjna opłata w ramach stypendium Accelerate za zwolnienia z egzaminów wynosi £10 za każde zwolnienie (przy standardowych opłatach od £74 do £100 za każde zwolnienie).

Czy muszę ubiegać się o stypendium Accelerate, żeby móc zrealizować akredytowane przedmioty i uzyskać zwolnienia z poszczególnych egzaminów?

Nie, uzyskując stypendium Accelerate otrzymujesz zniżki na uzyskane zwolnienia. Nie ma przeszkód, aby uzyskać zwolnienia i zarejestrować się w ACCA już po ukończeniu studiów, ponieważ są one ważne bezterminowo i przyznawane na podstawie dyplomu i suplementu. 

Kiedy i w jaki sposób można zapłacić opłatę rejestracyjną w wysokości £79?

Opłatę rejestracyjną w wysokości £79 należy opłacić w trakcie rejestracji online w ACCA. Płatności dokonuje się w trybie online, przy pomocy karty kredytowej, karty płatniczej albo poprzez system PayPal.

Jestem w trakcie studiów, jakie zwolnienia będą mi przyznane, jeśli zarejestruję się w ACCA w ramach stypendium Accelerate?

Rejestrując się w ACCA w określonym terminie i uzyskując stypendium Accelerate, uzyskujesz wszystkie zwolnienia dostępne na danym akredytowanym programie, czyli na danej uczelni i na danym trybie studiów. Są to tzw. zwolnienia warunkowe, które należy potwierdzić w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów, przesyłając do ACCA skan dyplomu i suplementu do dyplomu.

Co się stanie, jeśli nie uda mi się zrealizować na studiach wszystkich akredytowanych przez ACCA przedmiotów?

Po ukończeniu studiów zostaniesz poproszony/poproszona o przesłanie do ACCA skanu dyplomu i suplementu do dyplomu. Na tej podstawie potwierdzone zostaną zwolnienia, do których uzyskałeś/aś prawo, a cofnięte te zwolnienia z egzaminów ACCA, co do których nie uda Ci się nabyć prawa w trakcie studiów. „Brakujące” egzaminy ACCA z poziomu Fundamentals można będzie zdać, za standardową opłatą egzaminacyjną, w ramach sesji egzaminacyjnych organizowanych przez ACCA. 

Jeśli nie uzyskam stypendium Accelerate, to czy nie przysługują mi też zwolnienia z egzaminów ACCA?

W przypadku absolwentów akredytowanych programów możliwość skorzystania ze zwolnień z egzaminów ACCA będzie dostępna przez całe życie, czyli w takcie studiów, tuż po studiach jak i w dowolnym momencie w przyszłości, jednakże standardowo skorzystanie ze zwolnień z egzaminów ACCA wiąże się z opłaceniem standardowej opłaty za zwolnienia, a nie jak w przypadku stypendium Accelerate, w ramach którego opłata za zwolnienie wynosi £10. 

Czy przy rejestracji w ACCA można dokonać płatności przy użyciu karty, której właścicielem jest inna osoba?

Tak, można użyć innej karty. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3