Przejdź do menu Przejdź do treści

CFA Institute - Program University Recognition

Program Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) został zaakceptowany do uczestnictwa w University Program Recognition w ramach działalności CFA Institute.

 

Uczestnictwo w University Program Recognition daje wymierne korzyści takie jak:

CFA Institute jest jednostką, której celem jest ujęcie zawodu inwestora globalnie głównie poprzez promowanie najwyższych standardów etycznych, edukacyjnych oraz biegłości zawodowej służących społeczeństwu. 

Recognition Program - CFA Institute

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dołączył do prestiżowego programu dla uczelni CFA Institute „Recognition Program”

Studenci 4-semestralnych studiów drugiego stopnia "Zarządzanie aktywami oraz ryzykiem ARIMA" pracują na swój przyszły sukces poprzez udział w Programie CFA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dołączył do Programu „University Recognition Program” prowadzonego przez CFA Institute. Ta międzynarodowa organizacja oceniła, że anglojęzyczne, 4-semestralne studia drugiego stopnia "Zarządzanie aktywami oraz ryzykiem ARIMA" obejmują co najmniej 70 procent materiału CBOK - Candidates Body of Knowledge i stosują się do Kodeksu Etycznego CFA Institute.  Taka ścieżka nauczania pozwoli studentom pozyskać wiedzę niezbędna do uzyskania tytułu Chartered Financial Analyst®, najbardziej prestiżowej kwalifikacji zawodowej w dziedzinie finansów na świecie.  

Dołączenie do sztandarowego programu CFA Institute dla uczelni, to sygnał dla potencjalnych studentów, pracodawców i innych uczestników na rynku pracy, że program nauczania na 4-semestralnych studiach drugiego stopnia "Zarządzanie aktywami oraz ryzykiem ARIMA" jest ściśle powiązany z praktyką zawodową i dobrze przygotowuje studentów do egzaminów CFA. Dzięki temu Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach może każdego roku przyznać kilka stypendiów CFA,  które znacznie obniżają koszty egzaminów.

Studenci biorący udział w programie objętym akredytacją uczą się materiału, który obejmuje informacje i umiejętności uznawane na całym świecie za niezbędne do właściwego wykonywania zawodów związanych z branżą inwestycyjną. Poprzez przyswojenie podstawowej wiedzy z Programu CFA oraz Kodeksu Etycznego, przyszli specjaliści od inwestycji zyskują mocne podstawy przygotowujące ich do członkostwa w jednej z największych i najbardziej prestiżowych organizacji zawodowych – CFA Institute, który promuje najwyższe standardy etyki, kształcenia i doświadczenia zawodowego z myślą o korzyściach dla całego środowiska finansowego.

Jednostką nadzorującą proces akredytacji było CFA Society Poland, stowarzyszenie przynależące do CFA Institute. 

Więcej

Quantitative Asset and Risk Management

CFA Institute

CFA Society Poland

Program CFA

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3