Przejdź do menu Przejdź do treści

Struktura programu

Program CGMA na Uczelni realizowany jest w ramach wybranych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Studenci, którzy ukończą wszystkie wymagane przedmioty są zwolnieni z niektórych egzaminów CGMA przeprowadzanych przez CIMA, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu końcowego mogą zdobyć dyplom CIMA na dwóch poziomach (Certyfikatu i operacyjnym):

 

•                     Poziom Certyfikatu –  zapewnia wiedzę o prowadzeniu przedsiębiorstwa nie tylko w sferze rachunkowości finansowej, lecz także w kwestiach zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami rachunkowości a potrzebami współczesnej działalności gospodarczej. Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje certyfikat CGMA Certificate in Business Accounting i może posługiwać się tytułem CGMA Cert BA.

•                     Poziom Operacyjny – obejmuje zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, przygotowywaniem informacji istotnych dla rachunkowości zarządczej, a także korzystaniem z odpowiednich narzędzi decyzyjnych z wykorzystaniem szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje dyplom CIMA Diploma in Management Accounting i może posługiwać się tytułem CIMA Dip MA.

Warunki realizacji

Program CIMA na Uczelni pozwala na zdobycie kwalifikacji CGMA (Chartered Global Management Accounting) w trakcie studiów – niezależnie od tego czy studiujesz stacjonarnie, czy też zaocznie.

Studia licencjackie – dołącz do Programu od drugiego semestru studiów. Po zaliczeniu wszystkich wymaganych przedmiotów zostaniesz zwolniony z trzech egzaminów CGMA – konieczne będzie zdanie tylko jednego egzaminu zewnętrznego. Jest to dwugodzinny test komputerowy, który dostępny jest na żądanie przez cały rok. Wraz z dyplomem studiów I stopnia student otrzymuje certyfikat CGMA Certificate in Business Accounting, może posługiwać się tytułem CGMA Cert BA i wejść na ścieżkę Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA.

 

Studia magisterskie – dołącz do Programu na pierwszym lub drugim semestrze studiów. Po zaliczeniu wszystkich wymaganych przedmiotów zostaniesz zwolniony z trzech egzaminów CGMA. Aby zaliczyć poziom operacyjny, konieczne będzie zdanie jedynie egzaminu zewnętrznego. Jest to trzygodzinny egzamin oparty na studium przypadku, organizowany cztery razy w roku (luty, maj, sierpień, listopad). Wraz z dyplomem studiów II stopnia student otrzymuje dyplom CGMA Diploma in Management Accounting i może posługiwać się tytułem CGMA Dip MA.

Wszystkie egzaminy w Programie odbywają się w języku angielskim. Wymagany jest poziom co najmniej B2 (wyższy średnio zaawansowany wg. CEFR). Udział w Programie wiąże się z opłatą rejestracyjną i koniecznością pokrycia kosztów egzaminu zewnętrznego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

cimauczelnie.pl/pl/faq

 
 
 
 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca