Struktura programu

Program CIMA na Uczelni realizowany jest w ramach wybranych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Studenci, którzy ukończą wszystkie wymagane przedmioty są zwolnieni z niektórych egzaminów CIMA, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu końcowego mogą zdobyć dyplom CIMA na dwóch poziomach (Certyfikatu i operacyjnym):

 

•                     Poziom Certyfikatu –  zapewnia wiedzę o prowadzeniu przedsiębiorstwa nie tylko w sferze rachunkowości finansowej, lecz także w kwestiach zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami rachunkowości a potrzebami współczesnej działalności gospodarczej. Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje certyfikat CIMA Certificate in Business Accounting i może posługiwać się tytułem CIMA Cert BA.

•                     Poziom operacyjny – obejmuje zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, przygotowywaniem informacji istotnych dla rachunkowości zarządczej, a także korzystaniem z odpowiednich narzędzi decyzyjnych z wykorzystaniem szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje dyplom CIMA Diploma in Management Accounting i może posługiwać się tytułem CIMA Dip MA.

Warunki realizacji

Program CIMA na Uczelni pozwala na zdobycie kwalifikacji CIMA w trakcie studiów – niezależnie od tego czy studiujesz stacjonarnie, czy też zaocznie.

Studia licencjackie – dołącz do Programu od drugiego semestru studiów. Po zaliczeniu wszystkich wymaganych przedmiotów zostaniesz zwolniony z trzech egzaminów CIMA – konieczne będzie zdanie tylko jednego egzaminu zewnętrznego. Jest to dwugodzinny test komputerowy, który dostępny jest na żądanie przez cały rok. Wraz z dyplomem studiów I stopnia student otrzymuje certyfikat CIMA Certificate in Business Accounting, może posługiwać się tytułem CIMA Cert BA i wejść na ścieżkę Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA.

 

Studia magisterskie – dołącz do Programu na pierwszym lub drugim semestrze studiów. Po zaliczeniu wszystkich wymaganych przedmiotów zostaniesz zwolniony z trzech egzaminów CIMA. Aby zaliczyć poziom operacyjny, konieczne będzie zdanie jedynie egzaminu zewnętrznego. Jest to trzygodzinny egzamin oparty na studium przypadku, organizowany cztery razy w roku (luty, maj, sierpień, listopad). Wraz z dyplomem studiów II stopnia student otrzymuje dyplom CIMA Diploma in Management Accounting i może posługiwać się tytułem CIMA Dip MA.

Wszystkie egzaminy w Programie odbywają się w języku angielskim. Wymagany jest poziom co najmniej B2 (wyższy średnio zaawansowany wg. CEFR). Udział w Programie wiąże się z opłatą rejestracyjną i koniecznością pokrycia kosztów egzaminu zewnętrznego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania