CIMA

Założony w 1919 r. The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Będąc częścią Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości) zrzesza członków i studentów ze 192 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu.

Profesjonalna kwalifikacja z rachunkowości zarządczej CIMA to zestaw kompetencji uznawany na całym świecie w obszarze finansów przedsiębiorstwa. Duża renoma kwalifikacji CIMA sprawia, że osoby z jej uprawnieniami są chętnie zatrudniane w obszarze finansów, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami, tworząc najbardziej wartościowe raporty i prowadząc badania, a także nieustannie aktualizuje swój program nauczania, aby być pierwszym wyborem pracodawców przy rekrutacji liderów biznesu w dziedzinie finansów. 

CIMA ma na celu przekazanie studentom najbardziej aktualnej wiedzy z dziedziny finansów i rachunkowości jak i wykształcenie umiejętności strategicznego myślenia oraz rozumienia skomplikowanych procesów biznesowych.