Skład Rady Wydziału Finansów - rok akademicki 2021/2022

Dr hab. prof. UE Andrzej Piosik Dziekan Wydziału
Kierownik Katedry Rachunkowości

prof. dr hab. Teresa Famulska  

Kierownik Katedry Finansów Publicznych       

prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar 

Kierownik Katedry Analiz Gospodarczych
i Finansowych        

prof. dr hab. Janina Harasim    

Kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych 

prof. dr hab. Krzysztof  Marcinek  

Katedra Inwestycji                                   

prof. dr hab. Irena Pyka           

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych  

prof. dr hab. Ewa Ziemba

Kierownik Katedry Informatyki
i Rachunkowości Międzynarodowej  

dr hab. prof. UE Joanna Błach             

Katedra Finansów Przedsiębiorstw
i Ubezpieczeń Gospodarczych  

dr hab. prof. UE Marzena Czarnecka    

Katedra Prawa i Ubezpieczeń                              

Dr hab Anna Doś Katedra  Finansów Przedsiębiorstw
i Ubezpieczeń Gospodarczych

dr hab. prof. UE Beata Dratwińska-Kania

Katedra Rachunkowości                                       

dr hab. prof. UE Ewa Dziwok   

Kierownik Katedry Matematyki Stosowanej           

dr hab. prof. UE Monika  Foltyn-Zarychta  

Katedra Inwestycji                                            

dr hab. prof. UE Bożena Frączek  

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych          

dr hab. prof. UE Monika Klimontowicz     

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych          

dr hab. prof. UE Ewa Maruszewska             

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej

dr hab. prof. UE Radosław Pacud        

Katedra Prawa i Ubezpieczeń                               

dr hab. prof. UE Krystian Pera    

Kierownik Katedry Inwestycji                               

dr hab. prof. UE Józef Pfaff   

Katedra Rachunkowości                                       

dr hab. prof. UE Blandyna Puszer 

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych          

dr hab. prof. UE Małgorzata Rówińska-Král        

Katedra Rachunkowości                                       

dr hab. prof. UE Marzena Strojek-Filus           

Katedra Rachunkowości                                       

dr hab. prof. UE Grażyna Szustak   

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych                                        

dr hab. prof. UE Artur Walasik  

Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych 

dr hab. prof. UE Jolanta Wartini-Twardowska

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej

dr hab. prof. UE Monika Wieczorek-Kosmala  

Katedra Finansów Przedsiębiorstw
i Ubezpieczeń Gospodarczych

dr hab. prof. UE Aleksander Witosz

Kierownik Katedry Prawa i Ubezpieczeń                

dr prof. UE Maria Gorczyńska       

Katedra Finansów Przedsiębiorstw
i Ubezpieczeń Gospodarczych    

dr Monika Eisenbardt

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej                  

dr Witold Gradoń

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

dr Jan Kaczmarzyk

Katedra Finansów Publicznych

mgr Mateusz Muszyński

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

dr Aleksandra Szewieczek

Katedra Rachunkowości

mgr Maciej Tuszkiewicz

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej

mgr Jakub Kubiczek

Doktorant

Faustyna Moroń 

Studentka

Rafał Strupowski  

Student

Filip Szymczyk 

Student 

Porządek obrad i spis uchwał Rady Wydziału Finansów

Data posiedzeniaporządek obradpodjęte uchwały
2021-10-14porządek obradUchwała F/12021/2022 w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków uzupełniających skład Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse
----------------------------------
Uchwała F/2/2021/2022 w sprawie powołania Komisji doraźnej i komisji stałych Rady Wydziału Finansów