Aktualności

Ruszył nabór do kolejnych edycji programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów. [Więcej]
Centrum Informatyczne zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich na szkolenie pt. "Bezpieczeństwo Pracy Zdalnej", dotyczące bezpieczeństwa informatycznego. Podczas spotkania omówione zostaną zagrożenia czyhające na użytkowników sieci oraz... [Więcej]
Zasoby Biblioteki Śląskiej zwiększyły się o ponad 1600 książek i czasopism ze śląskiego księgozbioru śp. Profesora Jana Czempasa, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Pełnomocnika Rektora ds. Rybnickiego Ośrodka... [Więcej]
19 lutego obchodziliśmy Dzień Nauki Polskiej. W tym szczególnym dniu, minister Przemysław Czarnek ogłosił listę laureatów nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Z ramienia Uczelni, w kategorii indywidualnej oraz zespołowej, zostało nagrodzonych łącznie... [Więcej]
Wprowadzone zmiany dotyczą:zwiększenia liczby punktów przypisanych 96 czasopismom naukowym, w tym podniesienia do 40 pkt punktacji 79 polskim czasopismom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych ujętym w bazie Web of Science... [Więcej]
Zgodnie z komunikatami Ministerstwa Edukacji i Nauki na dzień dzisiejszy (15 lutego 2021 r.) od godziny 8.00 zapowiedziane jest uruchomienie uczelniom dostępu do rejestracji, z wykorzystaniem Systemu POL-on, chętnych do szczepienia nauczycieli... [Więcej]
kontakt z działem wsparcia będzie utrudniony - nie pracujemy w tym dniu stacjonarnie. [Więcej]
Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji... [Więcej]
Trwają zapisy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie. Ze względu na pandemię konferencja odbędzie się w trybie online. [Więcej]
Na podstawie pozytywnej rekomendacji Komitetu Redakcyjnego Uczelni został zatwierdzony Plan Wydawniczy 2021. [Więcej]