Skład Wydziałowej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

·           Dr hab. Ewa Maruszewska, prof. UE  – przewodnicząca Komisji

·           Dr hab. Ewa Dziwok, prof. UE

·           Dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UE

·           Dr hab. Bożena Frączek, prof. UE

·           Dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE

·           Dr Justyna Brzezińska

·           Dr Monika Eisenbardt

·           Dr Jolanta Gałuszka

·           Dr Witold Gradoń

·           Dr Bartłomiej Lisicki

·           Dr Michał Kuźnik