Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych


BADAWCZE:

 • BOLSTER: Bridging Organizations and marginalized communities for Local SustainabilityTransitions in EuRope (HORIZON): https://bolster-horizon.eu/ (2022-2025)
 • DUST: Democratising jUst Sustainability Transitions(HORIZON) https://www.dustproject.eu/ (2023-2026)
 • ExCORE: International Center of Research Excellence in Transition of COal Regions. NAWA (2022-2023)
 • Cyfrowi przedsiębiorcy w Przemyśle 4.0. Kluczowy mechanizm nowej trajektorii regionów przemysłowych? (udział w grancie NCN realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński 2021-2024)
 • Programy i instrumentyfinansowania zrównoważonego rozwoju regionów (2024, PB)
 • Problemywspółczesnychmiast (2022-2024, PB)
 • Budowanie zdolnościrezyliencji miast i regionów Europy Środkowej w kontekście hybrydyzacji rozwoju (2021-2022, PB)
 • Nowe wymiary rozwoju miast w kontekście koncepcjiurban resilience (2020-2021, PB)
 • Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe. NCN (2011-2014)
 • Dynamika rozwoju miast i regionów (PB)
 • Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w kontekście Zielonego Ładu (PB)
 • Atrakcyjność inwestycyjna miasta  poprzemysłowego dla sektora nowoczesnych usług biznesowych (MN)
 • Green economy jako narzędzie adaptacji sektorów i regionów do zmian środowiskowych oraz globalizacyjnych (MN)
 • Wyzwaniazielonej gospodarki w regionach w kontekście bieżących przemian geopolitycznych – perspektywa po 2010 roku (MN)
 • Sukcesja terenów pogórniczych na przykładzie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (MN)
 • Just Transition jako mechanizm stymulowania transformacji w kierunku zielonej gospodarki w regionach górniczych (MN)
 • Wpływ infrastruktury wsparcia dlaprzemysłów kreatywnych w branży ICT i gamingu na rozwój gospodarczy miast (MN)
 • Rozwój sektora gamingu i e-sportu na rzecz transformacji miasta w kierunku gospodarki cyfrowej (MN)
 • Wpływ mieszkalnictwa dostępnego na wzmacnianie rezyliencji miejskiej w wymiarze społeczno-gospodarczym (MN)
 • Wpływ lokalnej polityki mieszkaniowej na kształtowanie się dostępności mieszkaniowej wśród gospodarstw domowych w wybranych miastach (MN)

EDUKACYJNE:

 • REACCT - Reflecting Economics And Climate Changein Teaching  (Program ERASMUS+), (2023-2026)
 • ECOnomics4Climate (Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, GZM) (2023-2024)
 • Digital skills and cross-domain entrepreneurship for societal challenges (Program Erasmus+) (2021-2023)

BADAWCZO-ROZWOJOWE:

 • ROPT 2.0. Regionalne Obserwatorium Procesów Transformacji 2.0. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, GIG, KSEE, ZZ Kadra, ZZ Górników w Polsce, Polska Zielona Sieć, GIPH (2024-2026)
 • Ewaluacja Strategii rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+. Miasto Jastrzębie-Zdrój(2023)
 • Projekt doradczy dla Parlamentu Europejskiego: Oddziaływanie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 jako instrumentu polityki (2022)
 • Ramy programowe dla zintegrowanego planowania sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym i regionalnym. Zadanie badawcze koordynowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na zlecenie Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach projektu badawczo-rozwojowego Społeczeństwo na drodze do neutralności klimatycznej, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr umowy 1946/2020/Wn50/NE-OA-KU/D.
 • Diagnoza dla Jastrzębia-Zdroju oraz Jastrzębskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście programowania procesów sprawiedliwej transformacji (2021)
 • Projekt doradczy dla Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej: Sytuacja przedsiębiorstw okołogórniczych w Polsce (2020-2021)
 • Zespół ekspercki opracowujący miesięczne komentarze do sytuacji w gospodarce regionalnej w warunkach pandemii (2020-2021)
 • Propozycji rekomendacji dla obszaru sprawiedliwa transformacja. Ministerstwo Klimatu (2020)
 • Aktualizacja Strategii rozwoju Zabrza 2030. Miasto Zabrze(2018)
 • Regionalna polityka miejska województwa śląskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego(2014)

Do góry

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3